fredag, juli 22, 2005

Platta ut

Om man använder kommandot "Klistra in" (som finns i "Redigera") hamnar bilden man klistrar in i ett eget lager ovanpå bakgrunden. För varje inklistring man gör bildas ett nytt lager. Detta är en god sak, för då kan man redigera de enskilda lagren vart och ett för sig.

Man kan likna det med papper som läggs på varandra, och att man kan ta ett papper i mitten och ändra på det - utan att de omgivande papprena påverkas. Till slut, när man är nöjd, vill man "smälta" samman de olika lagren till en bild, innan man sparar bilden.

Image hosted by Photobucket.com

Om man är van vid Photoshop, då letar man ju normalt efter lageralternativen i "Lager". I Gimp finns inte alla lageralternativ inne i Lager: alternativen "Sammanfoga synliga lager" och "Platta ut bilden" återfinns" i "Bild". Bra att veta.

Inga kommentarer: