söndag, september 11, 2005

Hur man lägger in 3D-modell i foto

Det här är egentligen utanför ramarna för den här kursen, eftersom den inte har med Gimp att göra alls, den är har kommit till på begäran och här är bara länken

Inga kommentarer: